СЪБИТИЯ                 

Школи

Правилен изговор за 8 урока

Школата ще се провежда един път седмично, по един академичен час. Продължителност: 2 месеца Ръководител: доц. д-р Катерина Илкова Начало: октомври 2018 г.
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Звукозапис в малки екранни форми

Школата по „Звукозапис в малки екранни форми“ е най-новата школа на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”. Нейн ръководител е проф. д-р Теодор Янев. Школата подготвя школниците за реализация на звукозапис и обработка на звук в основните екранни форми-игрални етюди, документални етюди и различни телевизионни видове. Школата е позиционирана в два семестъра, в които най-елитни професионалисти ще провеждат теоретични […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Анимация

Обучение в школата осигурява изучаването на комплекс от теоретико-практически знания и умения, необходими за създаването на анимационен филм. Обемът и съдържанието на програмата развиват, подпомагат и доказват възможностите и качествата на всеки курсист. Школата цели също така и овладяването на основните творческо-технологически изисквания и средства, реализиращи анимационните филмови проекти. Курсистите ще завършат обучението със създаване […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Танцови школи

РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР НА ЗАНИМАНИЯТА ЦЕЛ: Използването на танцовото изкуство за преодоляване на отрицателните емоции породени от ежедневието. ЗАДАЧИ: Да се увеличи позитивния, емоционален заряд чрез танцово общуване. Дисциплини: 1. Български народни танци – ръководител доц. д-р Дария Колева 2. Съвременни танцови техники – понеделник и четвъртък от 19.00ч. до 20.30ч. ( А 601) – ръководител […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Фотография

Цел и характеристика на курса: Обучава желаещите да работят филмова и дигитална фотография, като им дава теоретически и практически умения. УЧЕБЕН ПЛАН: 1. Черно-бяла фотография – д-р Красимир Андонов 2. Цветна фотография – проф.д-р Атанас Кънчев, Даниел Леков 3. Лабораторна работа – Даниел Леков; 4. Дигитална фотография – техника и манипулация – д-р Алеш Хръдличка; […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Операторска работа с видеотехника

Цел и характеристика на курса: Школата има за цел да подготви както теоретически, така и практически оператори –изпълнители. Тяхното поле на действие след завършване, са всички фирмени и производствени филми, документация, отразяване на семейни тържества, кабелни ТВ и др. Курсистите завършват с дипломен проект “Наблюдение” или със съвместен кратък игрален етюд. Практическата реализация на етюдите […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Драматургия, Режисура и Монтаж на кратки филмови форми

Цел и характеристика: Обучението се води в шест взаимообвързани модула по три основни направления – режисура, драматургия и монтаж. Обемът от теоретичен материал и работата по индивидуална практическа задача дават възможност на курсистите да придобият един начален комплекс от знания и професионални умения, свързани с филмовата и телевизионна режисура. Преобладаващата практическа насоченост на цели в […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Актьорско майсторство

Подготовката в школата е предназначена за любители и за бъдещи кандидат-студенти, без да е кандидат-студентски курс. Приемат се всички желаещи, завършили средно образование и ученици. Част от занятията ще бъдат свързани с етиката в театъра, неговата същност и устройство . Ще бъдат проведени упражнения за: концентрация, внимание, работа по метода на физическите действия, основни принципи […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...