Програма ЕРАЗЪМ+
През 2005 г. НАТФИЗ кандидатства успешно за участие в европейската програма за обмен на преподаватели и студенти „ERASMUS” и получи от Европейската комисия специална ERASMUS-харта, която беше подновена през 2007 г.

Срокът за кандидатстване за учебната 2017-2018 г.  за ЕРАЗЪМ+ мобилност е до 15.11.2017 г. Условията може да прочетете тук.

Заявление за кандидатстване (за студентска мобилност) (изтеглете тук)

Декларация за съгласие (за студентска мобилност) (изтеглете тук)

През 2013 г. НАТФИЗ кандидатства успешно за участие в европейската програма „ERASMUS+” и получи от Европейската комисия специална ERASMUS-харта, която беше подновена през 2014 г.

Виж хартата тук.

Изискванията и критериите за кандидатстване за студентска и преподавателска мобилност се основават на принципите и правилата на програмата „ЕРАЗЪМ+”, определени от Европейската комисия.
Допълнителна информация за новата програма „ЕРАЗЪМ+“, можете да намерите на сайта на европейската комисия:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Еразъм координатори:

Красимира Иванова
Яна Джарова – Караколева
Илиана Димитрова

e-mail: erasmus.natfa@gmail.com