На основание РМС № 275 / 23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2020/2021 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.       

Студенти, български граждани и граждани на ЕС, редовно обучение в:

  • образователна степен “бакалавър” /държавна поръчка/:

1650 лв. /семестриална такса – 825 лв./

 

  • образователна степен “магистър” ”/държавна поръчка/след придобита образователна степен “бакалавър“:

      1750 лв. /семестриална такса – 875 лв./

 

  • Такса за участие в кандидат-докторантски изпити за учебната 2020/2021 година в размер на 150 лв.

 

  • Български докторанти:

редовно обучение – 1850 лв.

 

  • Чуждестранни студенти и докторанти /в евро/:

специалности: „Филмова и телевизионна режисура”, “Филмово и телевизионно операторство”, „Филмов и телевизионен звук“, “Филмов и телевизионен монтаж”, „Филмово и телевизионно продуценство“, “Фотография”, “Анимация”, “Режисура за драматичен театър”, “Режисура за куклен театър”, Филмов и телевизионен дизайн“, “Сценография”;

за степен “бакалавър”:  редовно – 6000 евро;

 

специалности: “Актьорство за драматичен театър”, Актьорство за куклен театър”, “Театър на движението”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, „Театрална продукция“, “Екранни изследвания и журналистика”, „Драматургия“

за степен “бакалавър”:  редовно – 4000 евро;

 

  • образователна степен “магистър” след придобита  степен “бакалавър”

 Факултет „Сценични изкуства“   –  4000 евро

 Факултет „Екранни изкуства“   –  6000 евро

 

  • докторанти:  редовно – 8000 евро

 

  • специализанти – 3000 евро

 

  • езиков курс3000 евро

 

Работно време на касата на НАТФИЗ (ул. “Г. С. Раковски” 108А):
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.

 

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен  от  БНБ

 


*Студентско кредитиране

;

Какви са условията за кандидатстване за студентски кредит, можете за научите тук.

 

Уверение за студентки кредит, изтеглете от тук.

 

Повече информация за студентското кредитиране можете да намерите ТУК