Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г.:

 

  1. Такси за участие в кандидатстудентски изпити в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/ кръг /.

 

  1. Студенти, български граждани и граждани на ЕС, редовно обучение в:

– образователна степен “бакалавър” /държавна поръчка/:

1500 лв. /семестриална такса – 750 лв./

 

– образователна степен “магистър” ”/държавна поръчка/след придобита образователна степен “бакалавър“:

     –  1600лв. /семестриална такса – 800 лв./

     –  1300 лв. /семестриална такса/ за РКТП със срок на обучение – три семестъра.

 

  1. Такса за участие в кандидат-докторантски изпити за учебната 2018/2019 година в размер на 100 лв.

 

  1. Български докторанти:

редовно обучение – 1700 лв.

   

5. Чуждестранни студенти и докторанти /в евро/:

специалности: „Филмова и телевизионна режисура”, “Филмово и телевизионно операторство”, „Филмов и телевизионен звук“, “Филмов и телевизионен монтаж”, „Филмово и телевизионно продуценство“, “Фотография”, “Анимация”, “Режисура за драматичен театър”, “Режисура за куклен театър”, Филмов и телевизионен дизайн“

за степен “бакалавър”:  редовно – 6000 евро;

 

специалности: “Актьорство за драматичен театър”, Актьорство за куклен театър”, “Театър на движението”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, “Сценография“, „Театрална продукция“, “Екранни изследвания и журналистика”, „Драматургия“

за степен “бакалавър”:  редовно – 4000 евро;

 

образователна степен “магистър” след придобита  степен “бакалавър”

         Факултет „Сценични изкуства“           –  4000 евро

Факултет „Екранни изкуства“             –  6000 евро

 

– докторанти:  редовно – 8000 евро

 

– специализанти – 3000 евро

 

– езиков курс3000 евро

 

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен  от  БНБ

 

 

*Студентско кредитиране

Какви са условията за кандидатстване за студентски кредит, можете за научите тук.

Уверение за студентки кредит, изтеглете от тук.

Повече информация за студентското кредитиране можете да намерите ТУК