Годишни такси за обучение за уч. 2018/2019 г.

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

На основание ПМС № 286 / 26.04.2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2018/2019 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

 

   ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019 г.       

 

  •  Студенти, български граждани и граждани на ЕС, редовно обучение в:

– образователна степен “бакалавър” /държавна поръчка/:

1500 лв. /семестриална такса – 750 лв./

 

– образователна степен “магистър” ”/държавна поръчка/след придобита образователна степен “бакалавър“:

     –  1600лв. /семестриална такса – 800 лв./

     –  1300 лв. /семестриална такса/ за РКТП със срок на обучение – три семестъра.

 

  •  Такса за участие в кандидат-докторантски изпити за учебната 2018/2019 година в размер на 100 лв.

 

  • Български докторанти:

редовно обучение – 1700 лв.

 

  • Чуждестранни студенти и докторанти /в евро/:

специалности: „Филмова и телевизионна режисура”, “Филмово и телевизионно операторство”, „Филмов и телевизионен звук“, “Филмов и телевизионен монтаж”, „Филмово и телевизионно продуценство“, “Фотография”, “Анимация”, “Режисура за драматичен театър”, “Режисура за куклен театър”, Филмов и телевизионен дизайн“

за степен “бакалавър”:  редовно – 6000 евро;

 

специалности: “Актьорство за драматичен театър”, Актьорство за куклен театър”, “Театър на движението”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, “Сценография“, „Театрална продукция“, “Екранни изследвания и журналистика”, „Драматургия“

за степен “бакалавър”:  редовно – 4000 евро;

 

– образователна степен “магистър” след придобита  степен “бакалавър”

 Факултет „Сценични изкуства“   –  4000 евро

 Факултет „Екранни изкуства“   –  6000 евро

 

– докторанти:  редовно – 8000 евро

 

– специализанти – 3000 евро

 

– езиков курс3000 евро

 

 

Работно време на касата (ул. “Г. С. Раковски” 108А):
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.

 

Банкови данни на НАТФИЗ