СЪБИТИЯ                 

Бакалавърска степен

ID Специалност Продължителност Начална дата
Сценография 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Екранни изследвания и журналистика 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Анимация 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Фотография 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Филмово и телевизионно продуцентство 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Драматургия 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Филмов и телевизионен дизайн 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Филмов и телевизионен звук 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Филмово и телевизионно операторство 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Филмов и телевизионен монтаж 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Театрална продукция 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Театрознание и театрален мениджмънт
Режисура за драматичен театър 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Театър на движението – Пантомима 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Актьорство за драматичен театър
Актьорство за куклен театър
Филмова и телевизионна режисура 4 години (8 семестъра); Форма на обучение: Редовно