СЪБИТИЯ                 

Магистърска степен

ID Специалност Продължителност Начална дата
Екранна драматургия (НОВО)
Режисура в сценичните изкуства 1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии
Театрално изкуство 1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Публична реч 1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Образователен и терапевтичен куклен театър 1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Режисура в куклено-театралните практики 1,5 година (3 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Фотографско изкуство 1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Мениджмънт в екранните изкуства 1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно
Екранна режисура (НОВО) 1 година (2 семестъра); Форма на обучение: Редовно