Началник отдел:

  • Анелия Цветкова

Експерт “Сценични изкуства”:

  • д-р Екатерина Кънчева

Гл. експерт “Екранни изкуства”:

  • Йорданка Йолова

Гл. експерт “Научна дейност”

  • Светла Алексиева

Гл. експерт “Студенти”

  • Лора Златанова