м. ДЕКЕМВРИ

 Народен театър „Иван Вазов“

ГОЛЯМА СЦЕНА, 19.00 ч.

17. XII.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ  70 ГОДИНИ НАТФИЗ

Празничният концерт е подготвен от екип в състав:

проф. д-р Светослав Овчаров, проф. Пламен Марков, доц. д-р Мира Каланова

 

 

Театър НАТФИЗ

ГОЛЯМА СЦЕНА, 19.00 ч.

 

 18. ХII.

ПРОЦЕСЪТ

по Франц Кафка,

постановка проф. Иван Добчев

режисьори Димитър Сарджев и Григор Антонов,

специалност ІV АДТ, клас проф. Иван Добчев

билети онлайн http://www.eventim.bg

 

19. ХII.

НИЕ, ДУХОВАТА МУЗИКА

По разкази на Йордан Радичков,

постановка Петринел Гочев,

специалност ІV АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

билети онлайн http://www.eventim.bg

 

СЦЕНА 47, 19.30 ч.

 

21. ХII.

РОМЕО И ЖУЛИЕТА

от Уилям Шекспир,

постановка доц. д-р Пенко Господинов,

специалност ІII АДТ, клас доц. д-р Пенко Господинов

билети онлайн http://www.eventim.bg

 

15. ХII.

       ЧЕРНА ДУПКА

от Горан Стефановски,

постановка проф. Иван Добчев,

специалност ІV АДТ, клас проф. Иван Добчев

билети онлайн http://www.eventim.bg

 

18. ХII.

PAPAS IN MOTION

от Роналд Рудол,

постановка проф. д-р Атанас Атанасов,

специалност ІV АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

билети онлайн http://www.eventim.bg