ЗА БИБЛИОТЕКАТА В НЯКОЛКО РЕДА

 

През 1942 г. постановление на Министерски съвет признава Държавната театрална школа при Народния театър и разпорежда държавно финансиране. На 5 август 1946 г. дарение от 367 книги поставя началото на БИБЛИОТЕКАТА към школата. На 28 януари 1948 г. друго постановление на Министерски съвет преобразува Държавната театрална школа при Народния театър в Държавно висше театрално училище (ДВТУ), а БИБЛИОТЕКАТА при школата става част от него с 1055 книги.

От 1948 г. до 1955 г. БИБЛИОТЕКАТА заема една стая от сградата на Училището на тогавашния бул. „Толбухин“ № 43, днес бул. „В. Левски“. В тази стая е само част от фонда, останалите книги се съхраняват в различни стаи и кабинети на училището. През 1955 г. БИБЛИОТЕКАТА се настанява в предоставените ѝ три помещения на 5 ет. в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ 108 А, където се помещава и днес.

От декември 2007 г. на библиотеката е предоставен почти целия етаж. Обособени са:

  • две хранилища;
  • заемна и читалня на свободен достъп;
  • компютърни читателски места;
  • жичен и безжичен интернет;
  • кътове с копирна техника;
  • дигитализационен център с букскенер.

Основните посетители в широкото, светло и комфортно помещение са студентите и преподавателите в Академията.

 

Академията разширява, осъвременява и обогатява своята дейност. Предлага на студентите си широк спектър специалности и програми, някои от които уникални за страната и Европа. БИБЛИОТЕКАТА, чийто специализиран фонд е предимно от литература за театъра и киното,  се обогатява с литература в области като фотография, изобразително изкуство, сценография, костюми (мода), танцов театър, мениджмънт в изкуствата и културата, управление на проекти. Съществена част от фонда се състои от художествена литература с приоритет пиеси – издавани и публикувани в периодични издания – списания, вестници, периодични сборници, както и непубликувани драматургични текстове. Има обособен филмотечен фонд. В него са включени образци на игралното и документалното кино, които да бъдат използвани с учебна и научна цел.

БИБЛИОТЕКАТА осигурява отдалечен достъп до включените във фонда учебни и ползвани като учебни материали. Средство за това е онлайн каталога, който може да бъде ползван от всяка точка на света 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

 

През годините за развитието на БИБЛИОТЕКАТА и поддържането на библиографския кабинет, който става част от СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА, допринасят библиотекарите – Богдана Чилингирова, Стойка Денчева, Алла Докова, Ромяна Дячка, Емилия Балджийска, Светла Алексиева, Стояна Радева, Васил Мавродиев и Румяна Миланова.

Екипът, в чието лице настоящите потребители могат да намерят надежден и висококвалифициран партньор, способен да предостави качествени библиотечно-информационни услуги е:

Надежда Дякова

Борислава Маноилова

Десислава Орлова

Ирена Кърцелина

Красимира Инкова