Театър НАТФИЗ се намира в централната сграда на НАТФИЗ на ул. „Г. С. Раковски“ 108-А в София.

Представлява комплекс от сцени, като две от тях са основни: Голяма сцена (423 места) и Сцена 47 (60 места). Останалите т.нар. „малки сцени“ (А-101, А-202, А-203, А-405, А-601 и А-610) се използват за обучение на различни видове театрални форми и жанрове.

Ето някои важни и интересни факти:

  • Първата премиера на Театър НАТФИЗ е през 1957 година.
  • На сцените на НАТФИЗ са осъществени над 450 постановки.
  • В Театър НАТФИЗ се реализират около 15 нови постановки и се изнасят над 200 представления годишно.

Театър НАТФИЗ функционира като репертоарен театър, където могат да се гледат дипломните спектакли на класовете от специалностите Актьорство за драматичен театър“, „Танцов театър“, „Пантомима“, „Режисура за драматичен театър“, „Режисура в сценичните изкуства“. Подготовката на спектаклите е част от учебната работа на Факултет „Сценични изкуства, а спектаклите се играят в редовни представления пред публика. Специализираните ателиета за изработка на декори, костюми и реквизит са на разположение на студентите от различните актьорски, режисьорски и сценографски специалности.

От 2018 г. Театър НАТФИЗ стартира и Проектна програма, чрез която реализира спектакли, които не са пряко обвързани с обучението на студентите. Това дава възможност на завършващите студенти да се срещнат на сцената с вече завършили свои колеги професионалисти, както и с режисьори и постановъчни екипи.

Театър НАТФИЗ е оборудван с професионална сценична техника, съвременна осветителна и озвучителна дигитална апаратура. Това осигурява на студентите професионални условия близки до действителната работна среда.

Базата се управлява и обслужва от висококвалифицирани експерти и може да бъде наемана от външни организации при определени условия.

 

За контакти:

Екатерина Цветкова – Директор

тел. 02 9231 302, e-mail: theatre@natfiz.bg

Николай Владимиров – Помощник екип

тел. 02 9231 302