Куклен театър НАТФИЗ е разположен в една от централните сгради на НАТФИЗ на ул. „Стефан Карададжа“ №20, ет. 2, в София. Разполага с голяма сцена, салон с 87 места и куклени ателиета.

Ето някои важни и интересни факти:

  • Отваря вратите си за публика през 1966 г. и от тогава е двигател на оригинални идеи, творческа смелост и открития в областта на кукленото изкуство.
  • На сцените на театъра се продуцират и реализират до 4 нови куклени постановки и се изнасят между 60 и 80 учебни представления годишно.
  • През 2020 г. пространствата и базата на театъра са изцяло обновени по проект BG16RFOP001-3.003-0008-C01

Куклен театър НАТФИЗ е оборудван с професионална сценична техника, съвременна озвучителна и осветителна дигитална апаратура, което осигурява на студентите обучение в различни видове театрални форми и жанрове в професионални условия, близки до действителната работна среда. Подготвените в процеса на учебната работа спектакли се играят като редовни представления пред публика.

Куклен театър НАТФИЗ функционира като репертоарен театър, където публиката може да гледа дипломните спектакли на класовете от специалностите „Актьорство за куклен театър“ и „Режисура за куклен театър“. Специализираните ателиета за изработка на кукли, декори и реквизит са на разположение на студентите от различните актьорски, режисьорски и сценографски специалности.

Базата се управлява и обслужва от висококвалифицирани експерти, а сцената може да бъде наемана от външни организации при определени условия.

 

За контакти:

тел. 02 9231 324, e-mail: natfiz.ukt.v@abv.bg

Валентина Германова, Директор на Куклен театър НАТФИЗ