ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – КЛАСИРАНЕ (ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2017/2018)

 

ЧЕСТИТО

на КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
по проект
ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ
за ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 г
по проект BG05М2ОP001-2.003

 „Студентски стипендии”

     СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017/2018 Г.

    СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ  ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017/2018 Г.

 

ВАЖНО

КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
до 13 февруари 2018 г., 23:59 часа
ТРЯБВА ДА ВЪВЕДАТ IBAN-номера на сметката си, в сайта на проекта.
Студенти БЕЗ ВЪВЕДЕНИ СМЕТКИ, отпадат от класирането. ПРЕВОДИТЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ до 09 март 2018.

От екипа по проекта