Съюзът на артистите в България обявява сесия за кандидатстване на студентите от НАТФИЗ

 

Във връзка с ежегодното връчване на стипендии

 на 27 март Световния ден на театъра,

Съюзът на артистите в България обявява сесия за кандидатстване на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ от следните специалности:

 

 • Актьорство за драматичен и куклен театър;
 • Режисура за драматичен и куклен театър;
 • Сценография за куклен театър;
 • Сценичен и екранен дизайн;
 • Театър на движението;
 • Театрознание и театрален мениджмънт.

 

Изисквания:

 1. Студентите трябва да са трети курс на обучение;
 2. Да имат среден успех за предходните два семестъра Мн. Добър (5);
 3. Да са със затруднено материално и социално положение.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление свободен текст с трите имена на студента, телефон и имейл за връзка. В заявлението да бъдат упоменати членовете на семейството;
 2. При учащи братя/сестри да се представи бележка от учебното заведение или декларация свободен текст от родителите;
 3. Бележка от Учебен отдел, че студентът е трети курс на обучение и среден успех от предходните два семестъра;
 4. Бележка за доходите на семейството за 2017 година;
 5. При наличност на решение от ТЕЛК/НЕЛК на кандидата или член на семейството да бъде предоставено копие.

 

Документи се приемат в офиса на САБ с адрес: пл. „Народно събрание“ – 12, ет. 1 в рамките на всеки работен ден между 10:00 ч. и 17:00 ч. до 9 март 2018 г.

 

Забележка: Звъни се на звънеца с надпис САБ, след което се влиза през първата дървена врата, която е със свободен достъп, а втората вътрешна врата се отваря през домофоната система.

 

Координатор: Тинка Николова, GSM: 0885 025 909 и тел. 02/988 04 40 и email: tinka_nikolova@uba.bg

 • С предимство се ползват членове на САБ.