Проф. Д-р Емилия Стоева, преподавател в НАТФИЗ: Да направиш игрален филм за Левски засега е голямо предизвикателство (в. “Марица”, 19.02.2018 г., бр41