КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ до 30.04.2018

Процедура за селекция на студенти, преподаватели и служители за участие в академична мобилност по програма ЕРАЗЪМ+за академичната 2018/2019 г.

 

Изисквания и критерии за студентска мобилност (обучение и практика):

 • Заявление
 • Академична справка за осъщественото обучение на кандидата към момента на кандидатстване
 • Сертификат за владеене на чужд език*
 • Допълнително могат да бъдат представени подкрепящо писмо от научен ръководител, ръководител на програма, или ръководител на съответната катедра
 • Декларация за съгласие

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на успеха, нивото на знание на чужд език, съответствие в учебните програми на изпращащ и приемащ университет и подкрепящите писма.

 

Изисквания и критерии за преподавателска мобилност:

 • Заявление в свободен текст (избран университет, заявена тема за лекционен цикъл/семинар/уъркшоп, степен на владеене на чуждия език- английски/приемаща страна)
 • Творческа автобиография

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема, на нейната обвързаност с творческата и научна биография на кандидата, както и с учебно-тематичната насоченост и заявения интерес от страна на приемащата институция.

 

Изисквания и критерии за мобилност на служители:

 • Заявление в свободен текст (избран университет, заявена сфера на обучение, степен на владеене на чуждия език- английски/приемаща страна)
 • Автобиография

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема на обучение и  нейната обвързаност с професионалната реализация на кандидата в Академията.

 

Краен срок за подаване на документи 30.04.2018 (за обучение); без фиксиран срок – за практика (до запълване на бройките)

Мобилност на СТУДЕНТИ: студенти от ФЕИ – Красимира Иванова, стая А306,студенти от ФСИ – Яна Джарова, стая А306

Мобилност на преподаватели и служители – Илиана Димитрова, стая А310

Или пишете на имейл: erasmus.natfa@gmail.bg

 

*Студентите се явяват на ОНЛАЙН езиков тест, след като са одобрени в приемащия университет

 

За академичната 2018/2019 г. НАТФИЗ има сключени споразумения със следните университети:

 • Литовската музикална и театрална академия, Вилнюс, Литва (Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija), lmta.lt
 • Истанбулски културен университет в Турция (Istanbul Kultur University IKU, iku.edu.tr
 • Анадолски университет, Анадолу, Турция (Anadolu University)-uib.anadolu.edu.tr
 • Училище за аудиовизуални и сценични изкуства, Брюксел, Белгия (RITS, school) erasmushogeschool.be
 • Национален Университет за Театрално и Филмово Изкуство „Йон Лука Караджале“, Букурещ, Румъния (Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale), unatc.ro
 • Висше Училище по Изкуствата, град Порто, Португалия (Escola Superior Artística do Porto), esap.pt/EN/index.asp
 • Academy of Performing Arts Bratislava (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, VŠMU) vsmu.sk
 • University of Zagreb, Academy of Dramatic Art, Загреб, Хърватия, adu.hr
 • Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU) https://www.damu.cz/en
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Осиек, Хърватия, unios.hr
 • Real Escuela Superior de Arte Dramatico (RESAD), Мадрид, Испания, www.resad.es
 • University of Sibiu (ULBS), Сибиу, Румъния, ulbsibiu.ro
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Истанбул, Турция, yeniyuzyil.edu.tr
 • Middlesex University, Лондон, Великобритания, http://unihub.mdx.ac.uk/Employability/studentexchange/incomingexchangestudents/index.aspx
 • Iceland Academy of Arts, Рейкявик, Исландия, http://old.lhi.is/english/info/international-relations/exchange-studies
 • Academy of Theatre, Radio, Film and Television (AGRFT), Любляна, Словения http://www.agrft.uni-lj.si
 • Факултет за драмски уметности (УКИМ), Скопие, Македония ukim.edu.mk
 • ACADEMY OF FINE ARTS OF L’AQUILA, ITALY https://uri.abaq.it/erasmus/
 • Filmuniversitat Babelsberg KONRAD WOLF (Film University Babelsberg KONRAD WOLF) https://www.filmuniversitaet.de/en/

Бихте могли да кандидатствате и за университет, който не е посочен в списъка.

 

MALKI СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА:

 1. Изберете университет/и, който/които искате да посетите.
 2. Свържете се с ЕРАЗЪМ координатора им и заявете желанието си за участие в Мобилност в техния университет.
 3. След потвърждение от тяхна страна, се свържете с нас.
 4. Ако избраният от вас университет е извън посочения списък, ние ще предприемем стъпки за подписване на договор с него.
 5. След като получите потвърждение от университетите, моля подайте описаните по-горе документи в НАТФИЗ (възможно най-скоро!!!, най-късно до 30.04.2018 г.)

 

НИЕ SME:

erasmus.natfa@gmail.com

Красимира Иванова

Яна Джарова-Караколева

Илиана Димитрова