ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ДОЦ. ПЕТЪР АБАДЖИЕВ

ще отсъства от учебни занятия

по избираемата дисциплина

„ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИЯТА”

на 27.04.2018 г. /петък/ – В 403

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ