ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

Доц. д-р Марияна Лазарова

ще отсъства от учебни занятия

по дисциплините

„Договори и авторски права в ЕИ”   –  І МЕИ

„Академично устройство и политика”   –  І курс докторанти

на 03.05. и 10.05.2018 г. (четвъртък)

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ