Допълнителна професионална практика – студенти ф-т „Екранни изкуства”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите, ф-т „Екранни изкуства”

които искат да се явяват на изпит по:

ДПП (допълнителна професионална практика)

 

Срок за подаване на документи – 18.05.2018 г. в Учебен отдел – стая 302

 

ДАТАТА ЗА ИЗПИТА ЩЕ БЪДЕ В РАМКИТЕ НА

ЛЯТНАТА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ – 2018 г.

 

Под „ДПП” се разбира участието на студент в сферата на собствената му специалност, в дейност, извън задължителната му курсова задача (филм, семинар, уъркшоп, фестивал и т.н., събития, съвместни програми и поръчки на Академията.)

Случаите, при които студентите могат да получат кредити по този предмет са изброени в решението на АС от 24.03.2009 г.

Сборът от кредитите, по дисциплината „ДПП” за целия срок на обучение не може да надхвърля 50 % от общото количество кредити, които трябва да събере студентът за „избираеми дисциплини”.

Комисия в състав: Декана и Ръководители катедри, поставя оценка и  определя съответните кредити.

 

Забележка:

Важи само за настоящи студенти (3 и 4 курс) .

Не се приемат документи на вече завършили семестриално.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА :

ДПП (допълнителна професионална практика)

 

  • Заявление до Декана, което може да изтеглите от ТУК
  • Писмо, удостоверяващо участието на студента от ръководителя на семинара, уъркшопа, филма и т.н.
  • Писмен анализ на събитието и личен отчет за собственото си участие в него
  • Фотографии, филми, клипове и др. материали