Правилен изговор за 8 урока

 

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА ШКОЛА „ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР В 8 УРОКА“

 

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Школата ще се провежда дистанционно, чрез използването на интернет платформата MESSENGER (Faсebook). За целта трябва да следвате няколко стъпки:
1. Направете банков превод като попълните бланка ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА по следния образец:
– ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“
– IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01
– BIC НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD
– ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ
– СУМА BGN: 120.00
– ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ШКОЛА 8 УРОКА
– ВИД ДОКУМЕНТ: 9
– ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА КУРСИСТА, ЕГН
– НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

2. Удостоверете плащането, като ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ И БАНКОВОТО БОРДЕРО (сканирано или снимано) НА E-mail: ilkova_theatre@ abv.bg

3. Станете член на групата “8х5 урока” като:
– Изпратите покана за приятелство във Facebook на Katerina Ilkova (името се изписва на Латиница, а на снимката пише „ГЛАС и ГОВОР“)
– След потвърждение ще бъдете поканени в група „8х5 урока“, чрез която ще осъществяваме бъдещите си контакти.

4. Записване до 26.11.2020 (четвъртък), ДО ОБЯД – МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ.

 

ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

1. Не се влияе от епидемични и обществени промени;
2. Няма да се налага пътуване в задръствания и търсене на паркоместа в платените зони около НАТФИЗ;
3. Може да се запишете от територията на цялата страна.
4. При установени от преподавателя проблеми, ще се провеждаи и индивидуални занимания в рамките на курса.

Школа „ ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР в 8 УРОКА“ продължава да следва принципите си: курсът се провежда от професор доктор Катерина Илкова; прилага се принципът на диагностициране и работа както върху общите, така и върху индивидуалните проблеми, за постигане на ЗВУЧЕН и ОТЧЕТЛИВ ГОВОР.

ПЕТОТО издание на школата ще се провежда всеки четвъртък и понеделник, 19.30 – 21.00 ч., от 26 ноември до 21 декември 2020 г.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ САЙТА НА НАТФИЗ, ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА „ГЛАС И ГОВОР“ или се обадете на телефон 0896 65 75 47

проф. д-р Катерина Илкова

 

 

 

Завърши поредно издание на школа „Правилен изговор в 8 урока“