Правилен изговор за 8 урока

 

ШКОЛА

ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР

19.15.- 20.45

А 602

от 18 октомври

 

Школата ще се провежда един път седмично, по един академичен час.

Продължителност: 2 месеца

Ръководител: доц. д-р Катерина Илкова

Такса за обучение: 120 лв.

 

За записване и информация – касата на Театър НАТФИЗ (ул. “Г. С. Раковски” 108А).