ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – уч. 2018/2019 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Комплект документи за записване /на касата на УДТ, цена – 20 лв./.
 2. Диплома за средно образование /за ОКС бакалавър/ – оригинал
 3. Лична карта
 4. 4 броя снимки
 5. Квитанция за платена такса за зимен семестър:
  • 750 лв. – за всички бакалавърски специалности
  • 800 лв. – за магистърски специалности – ТИ, МСИ, ПР, ОТКТ, МЕИ, ЕПФ
  • 1300 лв. – за специалност РКТП

/заплащането на семестриалната такса става в която и да е банка в София и страната/

 

Образец за попълване на вносната бележка

ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG16BNBG96613100176501

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD

ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ

ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ: ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦ………………………., КУРС…………

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА СТУДЕНТА, ЕГН…………………………..

НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

   12.09.2018 г. /сряда/ – спец. АДТ, АКТ, ТДПМ, РДТ, ТП

   13.09.2018 г. /четвъртък/ –  спец. ФТР, ФТО, ФТМ, ФТЗ, ФТП, ФТД,

ФОТ, АН, ДР, ЕИЖ

   14.09.2018 г. /петък/ – спец. СЦ, ТТМ, ТИ, МСИ, ПР, РКТП, ОТКТ,

МЕИ, ЕПФ

 

 

Записването ще става в сградата на ул. Раковски 108А, ет. 3, УЧЕБЕН ОТДЕЛ

от 9.30 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч. по посочения график

 

При записване трябва се носят по два екземпляра от следните договори:

Student Ordinary Contract

Student Copyright Contract

 

Документи за записване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на обучението в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“.

 

На 15.09.2018 г. / събота / от 10.00 ч. в салона на ТЕАТЪР НАТФИЗ ще се състои тържествено откриване на новата учебна година

 

Присъствието на новоприетите студенти е задължително!