Салон “Обучение и професионална реализация” – 26/27 октомври, Френски институт