КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ до 15.11.2018 г.

 

Процедура за селекция на студенти, преподаватели и служители за участие в академична мобилност по програма ЕРАЗЪМ+

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 г.

 

Изисквания и критерии за студентска мобилност (обучение и практика):

 • Заявление
 • Академична справка за осъщественото обучение на кандидата към момента на кандидатстване
 • Сертификат за владеене на чужд език*
 • Допълнително могат да бъдат представени подкрепящо писмо от научен ръководител, ръководител на програма, или ръководител на съответната катедра
 • Декларация за съгласие

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на успеха, нивото на знание на чужд език, съответствие в учебните програми на изпращащ и приемащ университет и подкрепящите писма.

 

Изисквания и критерии за преподавателска мобилност:

 • Заявление в свободен текст (избран университет, заявена тема за лекционен цикъл/семинар/уъркшоп, степен на владеене на чуждия език- английски/приемаща страна)
 • Творческа автобиография

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема, на нейната обвързаност с творческата и научна биография на кандидата, както и с учебно-тематичната насоченост и заявения интерес от страна на приемащата институция.

 

Изисквания и критерии за мобилност на служители:

 • Заявление в свободен текст (избран университет, заявена сфера на обучение, степен на владеене на чуждия език- английски/приемаща страна)
 • Автобиография

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема на обучение и  нейната обвързаност с професионалната реализация на кандидата в Академията.

 

Краен срок за подаване на документи 15.11.2018 (за обучение); без фиксиран срок – за практика (до запълване на бройките)

Мобилност с цел ОБУЧЕНИЕ: студенти от ФЕИ – Красимира Иванова, студенти от ФСИ – Яна Джарова

Мобилност с цел ПРАКТИКА, преподаватели и служители, ст.310 – Илиана Димитрова

 

Или пишете на имейл: erasmus.natfa@gmail.bg

 

*Студентите се явяват на ОНЛАЙН езиков тест, след като са одобрени в приемащия университет

 

ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ

За академичната 2018/2019 год. НАТФИЗ има сключени споразумения със следните университети:

 

Белгия, B BR USSEL46 Erasmushogeschool Brussel,  www.erasmushogeschool.be/en/english

Белгия,  B BRUXEL07 Conservatoire Royal de Bruxelles,  www.erasmusconservatoire.be

Великобритания,  UK LONDON067 Middlessex University,  http://unihub.mdx.ac.uk/Employability/studentexchange/incomingexchangestudents/index.aspx

Великобритания,  UK LEEDS02 Leeds Beckett University,  www.leedsbeckett.ac.uk/studyabroad

Германия, DE GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Gießen, www.uni-giessen.de/cms/internationale

Германия, D POTSDAM02 Film University Babelsberg Konrad Wolf,  www.filmuniversitaet.de

Гърция, GTHESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki,  auth.gr/en/arts

Испания, E MADRID19 Real Escuela Superior de Arte Dramatico (RESAD),  resad.es

Испания, E MADRID197 Madrid School of the Arts (TAI),  escuela-tai.com

Испания, E MURCIA25 Escuela Superior de Arte Dramatico, www.esadmurcia.es

Исландия, Iceland Academy of Arts,  lhi.is/en/search/erasmus

Италия, I L-AQUIL03 Academy Of Fine Arts Of L’aquila, accademiabellearti.laquila.it

Италия, I MACERAT02 Accademia di Belle Arti di Macerata, www.abamc.it

Италия, I ROMA16 Roma Tre University, uniroma3.it

Латвия, LV RIGA29 „RISEBA” University of Business, Arts and Technology,  riseba.lv/en

Литва, LT VILNIUS05 Lietuvos Muzikos ir TeatroAkademija,  lmta.lt/en/course-catalogue

Македония, MK OHRID02 Film lnstitute Film Academy Ohrid,  fiofa.edu.mk

Македония, Факултет за драмски уметности (УКИМ), ukim.edu.mk

Португалия, P PORTO08 Escola Superior Artística do Porto (ESAP), esap.pt/en

Румъния, RO SIBIU01 Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu,  ulbsibiu.ro

Румъния, RO BUCURES33 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”,  unatc.ro

Словакия, SK BRATISL05 Academy of Performing Arts Bratislava,  vsmu.sk

Словения, Academy of Theatre, Radio, Film and Television (AGRFT),  agrft.uni-lj.si

Турция, TR ESKISEH01 Anadolu University,  anadolu.edu.tr/en

Турция, TR ISTANBU19 Istanbul Kultur University,  iku.tr/eic

Турция, TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University,  www.ayvansaray.edu.tr/en

Турция, TR ISTANBU18 Maltepe University, Fine Arts Department, maltepe.edu.tr/en

Турция, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, yeniyuzyil.edu.tr

Хърватия, HR OSIJEK01 University of Osijek,  unios.hr

Хърватия, HR ZAGREB01 University of Zagreb, Academy of Dramatic Art,  adu.hr

Чехия, CZ PRAHA04 Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU),  www.damu.cz/en

 

Бихте могли да кандидатствате и за университет, който не е посочен в списъка.

 

MALKI СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА:

 1. Изберете университет/и, който/които искате да посетите

 2. Свържете се с еразъм координатора им и заявете желанието си за участие в Мобилност в техния университет

 3. След потвърждение от тяхна страна, се свържете с нас

 4. Ако избраният от вас университет е извън посочения списък, ние ще предриемем стъпки за подписване на договор с него

 5. След като получите потвърждение от университетите, моля, подайте описаните по-горе документи в НАТФИЗ (възможно най-скоро!!!)

 

НИЕ SME:

erasmus.natfa@gmail.com

Красимира Иванова

Яна Джарова

Илиана Димитрова