Проф. д.н. Камелия Николова е един от авторите на първата антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа

     Проф. д.н. Камелия Николова, преподавател по История на европейския театър и ръководител на катедра „Театрознание” в НАТФИЗ е един от авторите в международния колектив, създал първата Антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа – Awangarda teatralna w Europie. Środkowo-Wschodniej – wybór tekstów źródłowych. Warszawa, 2017. Ценното издание е подготвено по … Продължете с четенето на Проф. д.н. Камелия Николова е един от авторите на първата антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа