Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” обявява нова сесия за кандидатури за партньорство

 

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
обявява

НОВА СЕСИЯ ЗА КАНДИДАТУРИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

за събития в периода

февруари 2019 – юни 2019

 

 

Културният център на Софийския университет обявява отворена покана за партньорски събития в областта на изкуствата и науката. Приоритет през предстоящия период февруари-юни 2019 г. ще имат предложенията за уъркшопи, открити лекции, семинари, дискусии, кръгли маси, представяния на художествена и академична литература, литературни четения. Крайният срок за подаването им е 1 февруари 2019.

Културният център подкрепя проекти, които отговарят на неговата мисия да бъде пресечна точка на култура, образование и наука, имат за цел да допринесат към критическата публична култура, да популяризират университетската наука и да участват в актуални обществени дискусии. Поканата е насочена както към академичната общност, така и към културни оператори, организации и физически лица. Селекцията на подадените предложения се осъществява от Културния съвет към Центъра, а културната програма за периода подлежи на одобрение от Ректора на Софийския университет.

Условията на партньорството се конкретизират с всяка одобрена организация/група/артист, според спецификата на проекта и възможностите на Центъра да го реализира в рамките на университетските пространства и на академичната година. В общия случай Културният център безвъзмездно се ангажира с: техническа и организационна помощ при осъществяването на събитията в рамките на програмата си (вкл. зала, техника и техническо лице), подготовка на рекламни материали (информационни съобщения и плакати) и разпространението им до широк кръг медии, университетски среди и други културни организации.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  • Концепция на събитието (с включени технически изисквания)
  • Кратка биография на участниците
  • За предложения от организации/колективи, които не са част от академичната общност на СУ – прибавете и кратко описание на организацията и дейността си (до 3 параграфа)
  • Партньори по инициативата (ако има такива)
  • Представителни визуални материали (ако има такива)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1 февруари 2019
на адрес:

cultcentersu@gmail.com