Трети национален литературен конкурс “Албена”

 

В предходното издание на конкурса настоящата студентка от НАТФИЗ Люба Тодорова /1-ви курс Режисура за драматичен театър/ спечели награда.

image.png

Кметство Врабево и  НЧ “Христо Ботев – 2011”  със съдействието на Съюза на българските писатели,   с подкрепата на Община Троян и фондация “Българска памет” обявяват  Трети национален конкурс за разказ,  пресъздаващ женски образ в драматични сюжетни обстоятелства.  Могат да участват пълнолетни творци, пишещи  на български език, които заявяват авторството си  и предоставянето на материала на екип на конкурса с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон за контакт.

Задължително изискване е конкурсните  произведения да не са публикувани предварително  и да непревишават обема от четири страници във формат А4, шрифт Times New Roman 12, разредка 1. Творбите трябва да бъдат изпратени на електронен адрес konkurs.albena@abv.bg най-късно до 31-ви май  2019 г.

Жури в състав проф. Аксиния ДжуроваВладо Даверов и Никола Инджов  определя четирима финалисти, на който разпределя сумарен награден фонд  от 2 000 лева.

Наградените разкази и други, отличени в същия конкурс, ще бъдат издадени в сборник  от И.К. “Световит”.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през последната седмица на месец юни 2019 г.  на сайта на кметство Врабево. Връчването на наградите е на 29-ти юни .

За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се обръщат на посочения по-горе електронен адрес или към координатора Павел Боржуков на GSM 0884339516.