Проф. д-р Веселина Раева и доц. д-р Валерия Кардашевска с участие на Международна научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА

Проф. д-р Веселина Раева и доц. д-р Валерия Кардашевска взеха участие в международната научно-практическа конференция на тема: “Педагогическата комуникация: Традиционна и дигитална”, която се проведе на 5 и 6 април.