Доц. д-р Валерия Кардашевска с участие в Международна научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА (5-6 април)

    Доц. д-р Валерия Кардашевска взе участие с доклад в международна научно-практическа конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ТРАДИЦИОННА И ДИГИТАЛНА, която се проведе на 5 и 6 април 2019 г.