ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА“

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА НА УАВК ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ 1 И 2* КУРС ОТ ФЕИ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ОБЕЗПЕЧАТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ – 2019 КАТО КВЕСТОРИ, ЗА ПЕРИОДА 1-10 септември, 2019 г.

ИНСТРУКТАЖЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КСК-2019 ЗА СТУДЕНТИТЕ КВЕСТОРИ Е НА 31 август 2019 г. от 12.00 ч.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ СЕМЕСТЪР ЩЕ СТАВА СЛЕД ЗАВЕРЕНО УЧАСТИЕ В КСК-2019!

/Неучастието се санкционира съгласно чл. 88, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ/

НА ВСИЧКИ УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ УЧЕБНАТА 2018/19г. ЖЕЛАЯ ПОЛЗОТВОРНО ЛЯТО!

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА“

 

 

 

*ЗА СТУДЕНТИ 2 КУРС ОТ ФЕИ НЕАНГАЖИРАНИ СЪС СНИМКИ В „РИАЛИТИ ФОРМАТ“