Съобщение за студентите завършили I курс през учебната 2018/2019

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Студентите, които искат да се прехвърлят от една специалност в друга специалност,

трябва да подадат заявление в Учебен отдел от 26 до 30 август 2019 г. /стая 312 , на 3 етаж/

Напомняме, че по решение на Факултетния съвет това се отнася само за студентите завършили 1 курс през учебната 2018/2019 година.

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ