КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ до 15.11.2019

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ до 15.11.2019

 

Процедура за селекция на студенти, преподаватели и служители за участие в академична мобилност

по програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2019/2020 г.

 

Изисквания и критерии за студентска мобилност (обучение и практика):

 • Заявление
 • Академична справка за осъщественото обучение на кандидата към момента на кандидатстване
 • Сертификат за владеене на чужд език*
 • Допълнително могат да бъдат представени подкрепящо писмо от научен ръководител, ръководител на програма, или ръководител на съответната катедра
 • Декларация за съгласие

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на успеха, нивото на знание на чужд език, съответствие в учебните програми на изпращащ и приемащ университет и подкрепящите писма.

 

Изисквания и критерии за преподавателска мобилност:

 • Заявление в свободен текст (избран университет, заявена тема за лекционен цикъл/семинар/уъркшоп, степен на владеене на чуждия език- английски/приемаща страна)
 • Творческа автобиография

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема, на нейната обвързаност с творческата и научна биография на кандидата, както и с учебно-тематичната насоченост и заявения интерес от страна на приемащата институция.

Изисквания и критерии за мобилност на служители:

 • Заявление в свободен текст (избран университет, заявена сфера на обучение, степен на владеене на чуждия език- английски/приемаща страна)
 • Автобиография

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема на обучение и  нейната обвързаност с професионалната реализация на кандидата в Академията.

 

Краен срок за подаване на документи 15.11.2019 (за обучение); без фиксиран срок – за практика (до запълване на бройките)

Еразъм координатори : Яна Джарова – за факултет „Сценични изкуства“, Красимира Иванова – за факултет „Екранни изкуства“ ; erasmus.natfa@gmail.bg

 

*Студентите се явяват на ОНЛАЙН езиков тест, след като са одобрени в приемащия университет

MALKI СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА:

 1. Изберете университет/и, който/които искате да посетите
 2. Свържете се с еразъм координатора им и заявете желанието си за участие в Мобилност в техния университет
 3. След потвърждение от тяхна страна, се свържете с нас
 4. Ако избраният от вас университет е извън посочения списък, ние ще предриемем стъпки за подписване на договор с него
 5. След като получите потвърждение от университетите, моля подайте описаните по-горе документи в НАТФИЗ (възможно най-скоро!!!, най-късно до 15.11.2019)

 

erasmus.natfa@gmail.com

 

 

ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ

НАТФИЗ има сключени двустранни споразумения за обучение/преподаване със следните университети:

 1. Белгия  B BRUSSEL46 Erasmushogeschool Brussel www.erasmushogeschool.be/en/english
 2. Белгия B BRUXEL07 Conservatoire Royal de Bruxelles www.erasmusconservatoire.be
 3. Великобритания  UK LONDON067 Middlessex University http://unihub.mdx.ac.uk/Employability/studentexchange/incomingexchangestudents/index.aspx
 4. Великобритания  UK LEEDS02 Leeds Beckett University www.leedsbeckett.ac.uk/studyabroad
 5. Великобритания FALMOUT01 Falmouth University, School of Film and TV (SoFT) and Animation, falmouth.ac.uk
 6. Германия DE GIESSEN01Justus-Liebig-Universität Gießen www.uni-giessen.de/cms/internationale
 7. Германия D POTSDAM02 Film University Babelsberg Konrad Wolf www.filmuniversitaet.de
 8. Гърция GTHESSAL01Aristotle University of Thessaloniki www.auth.gr/en/arts
 9. Израел Beit Berl College beitberl.ac.il/english/international/pages/default.aspx
 10. Испания EMADRID19Real Escuela Superior de Arte Dramatico (RESAD) resad.es
 11. Испания E MADRID197Madrid School of the Arts (TAI) escuela-tai.com
 12. Испания E MURCIA25 Escuela Superior de Arte Dramatico esadmurcia.es
 13. Исландия Iceland Academy of Arts, lhi.is/en/search/erasmus
 14. Италия I L-AQUIL03 Academy Of Fine Arts Of L’aquila accademiabellearti.laquila.it
 15. Италия I MACERAT02 Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it
 16. Италия I ROMA16 Roma Tre University uniroma3.it
 17. Латвия LV RIGA29 „RISEBA” University of Business, Arts and Technology riseba.lv/en
 18. Литва LT VILNIUS05 Lietuvos Muzikos ir TeatroAkademija lmta.lt/en/course-catalogue
 19. Македония MK OHRID02 Film lnstitute Film Academy Ohrid fiofa.edu.mk
 20. Македония Факултет за драмски уметности (УКИМ) ukim.edu.mk
 21. Португалия P PORTO08 Escola Superior Artística do Porto (ESAP) esap.pt/en
 22. Румъния RO SIBIU01 Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu ulbsibiu.ro
 23. Румъния RO BUCURES33 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragialeunatc.ro
 24. Словакия SK BRATISL05 Academy of Performing Arts Bratislava vsmu.sk
 25. Словения Academy of Theatre, Radio, Film and Television (AGRFT) agrft.uni-lj.si
 26. Турция TR ESKISEH01 Anadolu University wanadolu.edu.tr/en
 27. Турция TR ISTANBU19 Istanbul Kultur University iku.tr/eic
 28. Турция TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University www.ayvansaray.edu.tr/en
 29. Турция TR ISTANBU18 Maltepe University, Fine Arts Department maltepe.edu.tr/en
 30. Турция İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeniyuzyil.edu.tr
 31. Турция Hasan Kalyoncu University TR GAZIANT03 iro.hku.edu.tr
 32. Хърватия HR OSIJEK01 University of Osijek unios.hr
 33. Хърватия HR ZAGREB01 University of Zagreb, Academy of Dramatic Art adu.hr
 34. Чехия CZ PRAHA04 Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU) www.damu.cz/en

 

Бихте могли да кандидатствате и за университет, който не е посочен в списъка.