Майсторски клас на доц. д-р Мирослав Цветанов в Санкт-Петербург

Майсторски клас на доц. д-р Мирослав Цветанов в Санкт-Петербург

 

С атрактивно малко представление бе увенчан много успешният мастер-клас на доц. д-р Мирослав Цветанов и актрисата и режисьор Роза Николова. С невероятните постижения на двадесетте млади артисти, класирани след жребий за този  мастер-клас, се откриха и поредицата научни конференции и кръгли маси по повод 60 годишнината на факултета за куклен театър в РГИСИ (Российский государственный институт театрального искусства).

Двамата български педагози бяха приветствани от ректора на института к.и. доц. Наталия Владимировна Пахомова. Доц. Цветанов и Р. Николова връчиха на доц. Пахомова пакет от българските и преводни издания на трудовете на доц. Цветанов, между които са първата му книга преведена на немски от UNESCO Австрия – „Алхимия на кукления театър“, както и пилотно издание на най-новия му труд „Голямото изкуство“, чието издаване е финансирано от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.