Излезе втората книга на гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, „Терминологични основи на сценичната реч“

Излезе втората книга на гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, „Терминологични основи на сценичната реч“

 

На 13-ти декември девет месеца след монографията „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово“ излезе от печат втората научна книга на гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски „Терминологични основи на сценичната реч“.

 

„Въображението и одухотворението превръщат артиста в особен вид човек – в творец от висш характер, във въплътено творящо слово, в създател на светове, еретично казано – в богоподобие, в машина на времето, която прелита топоси и логоси, в съвременник на това, което въображението може да роди, а то може всичко! Превръщат го във всичко, което можем да си представим – в частица от най-житейски, битови, рационални ситуации до най-грандиозните, себеотрицателни и екзистенциални прояви на човешката същност, от свидетел на дребни изневери, желания за мъст, измами и сплетни до вдъхновяващи героични войни, езотерични преживявания, исторически събития, ирационални случки, магии, илюзии… Превръщат го един път в слабо, ранимо и беззащитно „крехко като тревите в полето“ създание, друг път в концентричност на невъобразимото, в хармония, в мит и непонятна реалност, във вселена – илюзорна и необозрима в същото време… Човекът като божествено творение е носител – осъзнато или не, на божествената идея за своето значение. „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божи образ го сътвори: мъж и жена ги сътвори.“1 (Бит. 1:27) Метафорично казано, Човекът и неговите деяния са като думите, а всяка действаща дума става красива в светлината на своето значение!“

 

гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

 

Книгата е издадена с конкурс на програма „Научни изследвания“ към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и излиза на книжния пазар чрез издателство „ФАРАГО“, редактор е Ваня Баева, научни рецензенти са проф. Иванка Бенчева и доц. д-р Валерия Кардашевска, предговорът е от проф. д-р Атанас Атанасов, а корицата, която е по идея на автора, е изработена от Христо Тенчев – студент по Актьорство за драматичен театър в класа на проф. Снежина Танковска.

 

Сценичната реч в България има вече повече от седем десетилетия живот. През настоящата година се изпълват 70 години от създаването на катедра „Сценична реч“ на Националната академия за театрално и филмово изкуства „Кръсьо Сарафов“, което институционализира сценичната реч като педагогическа дисциплина – създаваща, поддържаща и интегрираща практически методи, научни разработки и методически ръководства за възпитание на студенти по актьорско майсторство. В този ред на мисли сценичната реч е сравнително млада, автономна, интегративна, интердисциплинарна, теоретико-практична и динамично развиваща се област на театралното образование. Настоящият труд крие в себе си нескромната на пръв поглед, но наложителна, перспектива за очертаване на терминологичната рамка на сценична реч и правоговор, както като научно поле в театралната теория, така и като педагогически дисциплини. Ето защо и голяма част от съдържанието на монографията е изпъстрено основно с цитати и позовавания на педагозите, работили през годините в катедра „Сценична реч“. В този план текстът е и синтез на теоретични постановки и практически модели за възпитание на гласа и говора от сродни науки, които изцяло, частично или вариативно трайно са се наслоили в методическите принципи на обучение по глас и говор в катедра „Сценична реч“ при НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. „Терминологични основи на съвременната сценична реч“ се  фокусира върху всички термини, изграждащи преподаването по сценична реч в катедра „Сценична реч“, както и интердисциплинарните връзки с други науки за гласа и говора. Изследването включва и практическо наблюдение, но основно представлява теоретичен анализ и синтез на процеси, явления и практики от различни науки. Анализирани и съпоставени са психофизическите метод за възпитание на актьора, прилагани в НАТФИЗ, с научна литература в областта на логопедията, херменевтиката, семиологията, семиотиката, психофизиката, психотерапията, логотерапията, езикознанието, фонетиката, лексикологията, неврофизиологията, невропсихологията, медицината, ортоепията, фониатрията, фонопедията и др.

 

 „Текстът, изненадващ със своя замисъл и обем, представлява речник на термините в съвременната сценична реч и правоговор, изграден на базата на широка палитра от цитирана литература в областта на сценичната реч и правоговор и различни науки.“ ~ проф. Иванка Бенчева

 

„Впечатляваща е смелостта на автора да постави точно и ясно ключови, дълго време недискутирани въпроси, избягвани, дори отричани. Интересът и научните търсения развити системно, стъпили на здравия фундамент поставен в катедра „Сценична реч“ още с нейното създаване, чрез този труд са достойно съхранени, осмислени и развити в съвременната театралана педагогика.“ ~ доц. д-р Валерия Кардашевска

 

„Настоящият труд на д-р Тодор Димитров-Мечкарски е поредният инструмент за професионално усъвършенстване на умението “говор”. Книгата има стойност и за обучаващи се, и за обучители.“ ~ гл. ас. д-р Лора Мутишева

 

„Мястото на книгата е в ръцете на читателя, на търсещия. Съдържанието на книгата е богато и ценно за най-младите, за студентите, които са благодатна почва за знания и които ще открият отговори на въпроси, подреждайки пъзела на личностното си израстване.„ ~ гл. ас. д-р Надежда Панайотова

 

„Д-р Тодор Димитров-Мечкарски повдига на пръсти духа и интелекта на студента. Изисква образованост, която практически прилага, и създава истински мисионери на книжовното слово, истински образци на правилната реч и острата мисъл на сцената. Не познавам педагог в НАТФИЗ, който така умело да съчетава академичната терминология и практическата приложимост на правилата и нормите на речта и словото. Винаги ме е възхищавала неговата любознателност, стремеж към себеразвитие, перфекционизъм, подреденост, дисциплина и в същото време вътрешна свобода, чувство за хумор и лекота при общуването.“ ~ гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан

 

Книгата можете да намерите в книжарницата на НАТФИЗ на ул. „Стефан Караджа“ № 20 в град София, в книжарница “ФАВОРИТ ЕМ-ДИ” в град Враца (на ъгъла на ул. “Кръстьо Българията” и ул. “Никола Войводов”) или онлайн поръчка на e-mail: yama.art.center.mechkarsky@gmail.com (необходимо е да посочите трите си имена, адрес и телефон)