“Лейди Макбет от Мценска околия” – фотограф: Теодора Тодорова