КАМПАНИЯ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020

 

КАК  ДА  КАНДИДАТСТВАМ ?

1. Прочетете общите условия за кандидатстване за Държавна стипендия за летен семестър 2019/2020г. в изброените 4 направления отдолу.

2. Изтеглете и попълнете своето заявление за стипендия от предоставените файлове.

3. Съберете необходимите придружаващи заявлението документи.

4. Изпратете всички документи и подписаното заявление – сканирани или снимани с телефон на мейл –  stipendiq.2020@abv.bg в срок – до 30.04.2020г.

ВАЖНО: Имате право да кандидатствате едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но можете да получите само една от двете!

 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Стипендия за успех – могат да кандидатстват студенти с успех над 5.50 за зимен семестър на учебната 2019/2020 год.
  /студенти с един родител, получават допълнителни 0.50 стотни към успеха си от зимен семестър на учебната 2019/2020 год.; при подаване на документите се изисква и копие от смъртен акт на починалия родител/
  ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но могат да получат само една от двете!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ

 

 1. Социална стипендия – критерий в класирането накрая е декларираният доход
  /студенти, подали невярна информация, носят пълна отговорност за това/
  . бележка от родители (или от съпруг/съпруга, в случай , че кандидатът е семеен) за доходи през последните 6 месеца /август – януари или септември – февруари/ от заплати, хонорари, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи и т.н.
  . копие от трудова книжка /в случай, че родителят е безработен/
  . копие от съдебно решение за развод /при разведени родители/
  . копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/
  . уверение от училище, колеж, ВУЗ /в случай, че кандидатът има брат или сестра/; да се отбележи дали получава стипендия и в какъв размер
  .бележка за личните доходи на кандидата през последните 6 месеца /август – януари или септември – февруари/ от заплати, пенсии, стипендии /без стипендията от НАТФИЗ/
  ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за социална
  стипендия и за стипендия за успех, но могат да получат само една от двете!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

 

 1. Стипендия МИС /майки, инвалиди, сираци/
  . копие от смъртен акт /при двама починали родители/
  . копие от ТЕЛК /при родител инвалид/
  . в случай, че кандидатът има дете – копие от удостоверение за раждане на детето
  . копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ М.И.С.

 

 1. Стипендия за чужденци

Заявление в свободен текст, в което кандидатът декларира, че е студент на НАТФИЗ и желае да кандидатства за стипендия.

 

Телефон за връзка: 0885971728


Екипът на Студентски съвет