Излезе сборник “Гласът – средство за въздействие” за 70-годишнината на катедра “Сценична реч” (newsarts.net, 21.04.2020)