Информация за неизплатени граждански договори

 

ОТНОСНО НЕИЗПЛАНТЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ,
КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА МУ СЕ ИЗПЛАТИ ПО БАНКА – ДА ИЗПРАТИ СКАНИРАНО
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА ОТ СЪОТВЕТНАТА БАНКА НА ИМЕЙЛ
KASA@NATFIZ.BG

КОЙТО ИСКА ДА ГИ ПОЛУЧИ В КАСАТА НА НАТФИЗ – ЩЕ СЕ ДАВАТ ОТ 15-19 ЮНИ 2020 г.

 

 

КАСА НАТФИЗ