Кандидатстудентски консултации за специалностите “Филмово и телевизионно операторство”, “Фотография” и “Филмово и телевизионно продуцентство”

Кандидатстудентски консултации за специалностите “Филмово и телевизионно операторство”, “Фотография” и “Филмово и телевизионно продуцентство”

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Филмово и телевизионно операторство”

ще се проведат през периода 03.08.-07.08.2020 г.

09.00ч. – 14.00ч. (групови консултации) и от 15.00 ч. (индивидуални консултации)

Консултациите ще се водят от проф. д-р Теодор Янев

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Фотография”

ще се проведат през периода  03.08. – 07.08.2020 г.

от 10.00-15.00 ч. (групови консултации) и от 15.30 ч. (индивидуални консултации)

Консултациите ще се водят от доц. д-р Александър Нишков

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Филмово и телевизионно продуцентство”

ще се проведат през периода 17.08 – 21.08.2020 г.,

от 11 до 16 часа

Консултациите ще се водят от доц. д-р Ема Константинова

 

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

Кандидатстудентски консултации – КСК – групови/индивидуални

Съкращението на специалността –  ФТО/  ФОТ / ФТП

Датите на кандидатстудентската консултация

 

Пример: КСК – ФТО – 03.08.-07.08.2020 г.

 

Как да се запиша:

1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на имейл:

– за “Филмово и телевизионно операторство”fto@natfiz.bg

– за “Фотография”fot@natfiz.bg

– за “Филмово и телевизонно продуцентство” – ftp@natfiz.bg

 

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020 г.