Кандидатстудентски консултации за магистърските специалности “ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО” и “ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”

Кандидатстудентски консултации за магистърските специалности “ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО” и “ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР”

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Театрално изкуство”

ще се проведаждат онлайн в периода 02.07 до 28.08.2020 г.

Консултациите ще се водят от проф. д-р Венета Дойчева

по индивидуална уговорка с преподавателя на тел. 0887620764

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Образователен и терапевтичен куклен театър”

ще се проведаждат в периода 03 – 07.08.2020 г.

Консултациите ще се водят от проф. Румен Рачев и доц. Боряна Георгиева

по индивидуална уговорка с преподавателя на тел. 0898682547 – проф. Румен Рачев
0899924717 – доц. Боряна Георгиева 

 

Консултациите за магистърските програми са само индивидуални.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

Кандидатстудентски консултации – КСК – индивидуални

Име на специалността –  ТИ / ОТКТ

Датите на кандидатстудентската консултация

 

Пример: КСК – ТИ – 03.08 – 04.08.2020 г.

 

Как да се запиша:

1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на съответния имейл:

за специалност “Театрално изкуство”ti@natfiz.bg

за специалност “Образователен и терапевтичен куклен театър”otkt@natfiz.bg

 

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020 г.

 

За допълнителна информация: ti@natfiz.bg / otkt@natfiz.bg

и тел. 0889 002 331