Кандидатстудентски консултации за специалност “ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Кандидатстудентски консултации за специалност “ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

 

Кандидатстудентските консултации за специалност ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

ще се провеждат онлайн и по предварителна договорка в периода 02.07 – 28.08. 2020.

Консултациите ще се водят от проф. д.н. Камелия Николова и от доц. д-р Асен Терзиев
Кандидатстудентските консултации за специалност “Театрозанние и театрален мениджмънт” са само индивидуални.

За повече информация и връзка с преподавателите:
0886742406 или kamelian@hotmail.com
0888499284 или asenterziev@hotmail.com

 

След свързване с преподавателя и договаряне на дата и брой на индивидуалните консултации кандидат-студентът трябва да подаде писмено заявление по образец (вж. по-долу) и да заплати по банков път такса от 30.00 лв (тридесет) за академичен час. В заявлението се посочва броя на часовете, името на преподавателя и договореният период от време.

 

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

Кандидатстудентски консултации – КСК – индивидуални

Име на специалността – ТТМ

Датите на кандидатстудентската консултация

 

Пример: КСК – ТТМ – 20.08.2020 г.

 

Как да се запиша:

1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на имейл: ttm@natfiz.bgНаредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020 г.

 

За допълнителна информация: ttm@natfiz.bg

и тел. 0889 002 331