Кандидатстудентски консултации за магистърска специалност “МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА”

Кандидатстудентски консултации за магистърска специалност “МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА”

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Мениджмънт в екранните изкуства”

ще се проведат в периода 27.07 – 31.07.2020 г.

Консултациите ще се водят от проф. д.н. Любомир Халачев

 

Консултациите за магистърската програма “Мениджмънт в екранните изкуства” са само индивидуални.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

Кандидатстудентски консултации – КСК – индивидуални

Име на специалността –  МЕИ

Датите на кандидатстудентската консултация

 

Пример: КСК – МЕИ – 27.07 – 28.07.2020 г.

 

Как да се запиша:

1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на имейл: mei@natfiz.bg

 

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020 г.

 

За допълнителна информация: mei@natfiz.bg

и тел. 0889 002 331