Кандидатстудентски консултации за специалност “АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР”

Кандидатстудентски консултации за специалност “АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР”

 

Консултациите за кандидатстудентските изпити за специалност Актьорство за куклен театър ще се проведат от ръководителя на бъдещия клас проф. Жени Пашова и гл. ас. д- р Михаела Тюлева

 

Индивидуални и групови консултации
10 – 14 август /включително/

11.00 – 16.00 ч., Аудитория 101, сграда “А”, НАТФИЗ

 

Груповите консултации са 30 академични часа. За участие в тях се заплаща сумата от 300.00 лв.
Часовете ще се уточняват допълнително с преподавателите.

За участие в индивидуални консултации се заплаща сумата от 30.00лв. за академичен час.
В заявлението се посочва броят на часовете, които кандидатът желае да вземе.

Всеки кандидат-студент може да се запише и за двата типа консултации, като бройката за индивидуални консултации не е ограничена.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

Кандидатстудентски консултации – КСК – групови/индивидуални

Съкращението на специалността – АКТ

Датите на кандидатстудентската консултация

Пример: КСК – АКТ – 10.08- 14.08.2020

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на akt@natfiz.bg

 

За специалността

Педагогическата методология се базира на теорията и практиката на световния куклен театър и особено на спецификата на българската куклено-театрална школа и цели подготовката на високо квалифицирани актьори за куклен театър, с богати практически умения и теоретични познания, отговарящи на съвременните професионални изисквания за творческа работа в куклените театри и на свободна практика.  В своето обучение студентите овладяват класически и съвременни системи кукли, учат се да използват техните динамични и изобразителни възможности като език на сценичното действие. Развива се  специфично мислене, провокирано от куклата като даденост и проектиращо се в нейното сценично поведение.  Допълнителен модул в обучението са и алтернативните театрални форми, където студентите развиват специфично, нетрадиционно въображение и изучават общуване чрез предмети, елементи, ритъм, музика.  Усилията са насочени към изграждането на творчески метод за професионална работа над ролята.

Обучението е редовно с продължителност  4  години. Подготовката се осъществява чрез лекции,упражнения – общи и индивидуални, семестриални и годишни проекти, творчески разработки и реализации, студентски практики.

Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен „Бакалавър“, с професионална квалификация „ Актьор за куклен театър“. Могат да намерят реализация в професионалните куклени и драматични театри, в различни филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио програми, дублажи на филми, разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно- квалификационна степен „ Магистър“.

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

Банкови данни на НАТФИЗ

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020г.

Групови и индивидуални кандидатстудентски консултации за специалност „Актьорство за куклен театър“ от 10 до 14 август 2020г.

Записвания за консултации, въпроси и информация – akt@natfiz.bg