Кандидатстудентски консултации за специалностите “Драматургия”, “Филмов и телевизионен дизайн” и “Филмов и телевизионен звук”

Кандидатстудентски консултации за специалностите “Драматургия”, “Филмов и телевизионен дизайн” и “Филмов и телевизионен звук”

 

Кандидастудентските консултации за специалност  “Драматургия”

ще се проведат през периода 10.08. – 14.08.2020г.

от 10.00 ч . в аудитория В301, “А” сграда, НАТФИЗ

Консултациите ще се водят от  ас. Нели Димитрова

 

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Филмов и телевизионен дизайн”

ще се проведат от 10.08 до 14.08.2020 г.

от 10.00 ч. в Аудитория 306, “А” сграда, НАТФИЗ

Консултациите ще се водят от доц. д-р Елена Тренчева и д-р Бояна Бъчварова

 

 

Кандидастудентските консултации за специалност “Филмов и телевизионен звук”

ще се провеждат по индивидуална уговорка с преподавателя.

Консултациите ще се водят от доц. д-р Валерия Крачунова-Попова

  “Б” сграда на НАТФИЗ, ул. Стефан Караджа 20, ет. 3

 

* груповите консултации за специалност “Филмов и телевизионен звук” са с продължителност 6 академични часа, съответно таксата за тях е 60 лв.)

 

 

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите и индивидуалните консултации се извършва по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

 

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

Кандидатстудентски консултации – КСК – групови/индивидуални

Съкращението на специалността – ДР / ФТР / ФТД / ФТЗ

Датите на кандидатстудентската консултация

 

Пример: КСК – ДР – 10.08- 14.08.2020

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации и броя на заявените от Вас часове.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на:

за “Драматургия” – dr@natfiz.bg

за “Филмов и телевизионен дизайн”ftd@natfiz.bg

за “Филмов и телевизионен звук” – ftz@natfiz.bg

 

 

Наредба за прием на студенти

Заповед за такси за участие в кандидатстудентски изпити

 

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020г.

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020г.

 

За допълнителна информация :

за специалност “Драматургия” – dr@natfiz.bg

за специалност “Филмов и телевизионен дизайн” – ftd@natfiz.bg

за специалност “Филмов и телевизионен звук” – ftz@natfiz.bg

 

и тел. 0889 002 331