Школа ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР В 8 УРОКА

Школа ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР В 8 УРОКА

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

РАДОСТНИ СМЕ ДА ВИ СЪОБЩИМ, ЧЕ

след прекъсване, поради обявеното през месец март извънредно положение в страната, отново ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО за школа ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР В 8 УРОКА.

НО

Поради все още действащите мерки за безопасност, в условията на обявената епидемична обстановка, школата ще претърпи някои помени.

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Школата ще се провежда дистанционно, чрез използването на интернет платформата MESSENGER (Facebook). За целта трябва да следвате няколко стъпки:

 1. Направете банков превод като попълните бланка ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА по следния образец:
 • ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“
 • IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01
 • BIC НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD
 • ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ
 • СУМА BGN: 120.00
 • ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ШКОЛА 8 УРОКА
 • ВИД ДОКУМЕНТ: 9
 • ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА КУРСИСТА, ЕГН
 • НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ
 1. Удостоверете плащането, като ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ И БАНКОВОТО БОРДЕРО (сканирано или снимано) НА E-mail: ilkova_theatre@abv.bg
 2. Станете член на групата “4х8 урока” като:
 • Изпратите покана за приятелство във Facebook на Katerina Ilkova (името се изписва на Латиница, а на снимката пише „ГЛАС и ГОВОР“)
 • След потвърждение ще бъдете поканени в група „4х8 урока“, чрез която ще осъществяваме бъдещите си контакти.
 1. Записване до 25.09.2020 (петък), за да има време за регистрациите.

 

ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

 1. Няма да се влияе от епидемични и обществени промени;
 2. Няма да се налага пътуване в задръствания и търсене на паркоместа в платените зони около НАТФИЗ;
 3. Позволява да се записват и хора, живеещи извън град София;
 4. При установени от преподавателя проблеми, ще се провеждат и индивидуални занимания в рамките на курса.

Независимо от ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ, школа „ ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР В 8 УРОКА“ НЯМА ДА ПРОМЕНИ СВОИТЕ ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ. Курсът ще се провежда от професор доктор Катерина Илкова. Ще продължи да се прилага принципът на диагностициране и работа както върху общите, така и върху индивидуалните проблеми, за постигане на ЗВУЧЕН, ОТЧЕТЛИВ И ЗАВЛАДЯВАЩ ГОВОР.

Четвъртото издание на школата ще се провежда всеки четвъртък и понеделник, 19.30 – 21.00 ч., от 01 до 26 октомври 2020 г.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ САЙТА НА НАТФИЗ, ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА „ГЛАС И ГОВОР“ или се обадете на телефон 0896 65 75 47