“Отровата на любовта” /фотограф: Гергана Дамянова/