“Отровата на любовта” и предизвикателствата на дигиталния свят (dnes.bg, 01.10.2020 г.)