Кампания ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ – Зимен семестър 2020/2021

Кампания ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ – Зимен семестър 2020/2021

 

КАМПАНИЯ

ДЪРЖАВНИ  СТИПЕНДИИ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021

КАК  ДА  КАНДИДАТСТВАМ ?

 

1. Прочетете общите условия за кандидатстване за Държавна стипендия за зимен семестър 2020/2021г. в изброените 4 направления отдолу.

2. Изтеглете и попълнете своето заявление за стипендия от предоставените файлове.

3. Съберете необходимите придружаващи заявлението документи, в случай че се изискват такива спрямо напревлението, в което кандидатствате.

4. Изпратете всички документи и подписаното заявление – сканирани или снимани с телефон на мейл –  stipendiq.2020@abv.bg в срок – до 30.10.2020 г.

ВАЖНО: Имате право да кандидатствате едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но можете да получите само една от двете!
Първокурсниците /бакалаври и магистри/ ще могат да кандидатстват за стипендия за успех през следващия семестър.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1.Стипендия за успех – могат да кандидатстват студенти с успех над 5.50 за летен семестър на учебната 2019/2020 год.
/студенти с един родител, получават допълнителни 0.50 стотни към успеха си от летен семестър на учебната 2019/2020 год.; при подаване на документите се изисква и копие от смъртен акт на починалия родител/; първокурсниците могат да кандидатстват от следващия семестър.

ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но могат да получат само една от двете!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ

 

2. Социална стипендия – критерий в класирането накрая е декларираният доход
/студенти, подали невярна информация, носят пълна отговорност за то

-бележка от родители (или от съпруг/съпруга, в случай , че кандидатът е семеен) за доходи през последните 6 месеца /април – септември или май – октомври/ от заплати, хонорари, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи и т.н.
– копие от трудова книжка /в случай, че родителят е безработен/
– копие от съдебно решение за развод /при разведени родители/
– копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/
– уверение от училище, колеж, ВУЗ /в случай, че кандидатът има брат или сестра/; да се отбележи дали получава стипендия и в какъв размер
– бележка за личните доходи на кандидата през последните 6 месеца /април – септември или май – октомври/ от заплати, пенсии, стипендии /без стипендията от НАТФИЗ/

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИЯ

ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за социална стипендия и за стипендия за успех, но могат да получат само една от двете!

 

3. Стипендия МИС /майки, инвалиди, сираци/

– копие от смъртен акт /при двама починали родители; ако студентът е с един починал родител, не попада в тази графа и може да кандидатства за някоя от другите стипендии/
– копие от ТЕЛК /при родител инвалид/
– в случай, че кандидатът има дете – копие от удостоверение за раждане на детето
– копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ М.И.С.

 

4. Стипендия за чужденци

Заявление в свободен текст, в което кандидатът декларира, че е студент на НАТФИЗ и желае да кандидатства за стипендия

 

 

Телефон за връзка: 0885971728


Екипът на Студентски съвет

 

Студентски стипендии
“Студентски стипендии” е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”

НАТФИЗ сключи договор за партньорство с Министерство на образованието, науката и младежта по проект “Студентски стипендии” през 2008. Основна цел на проекта е отпускане на допълнителни стипендии за добри резултати в обучението. По проекта могат да кандидатстват всички студенти редовна форма на обучение.