Свързването на теорията с творческата практика: Гост-лектори в специалност „Мениджмънт сценичните изкуства и индустрии“

Свързването на теорията с творческата практика: Гост-лектори в специалност „Мениджмънт сценичните изкуства и индустрии“

 

В Магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ съчетаваме теоретичните аспекти с реалното функциониране на творчески организации в България и Европа. Освен чрез анализ на казуси и интерактивни занимания в различните дисциплини, връзка с практиката осъществяваме и чрез поканата на гост-лектори в направления, тясно свързани с учебния материал. През зимния семестър на учебната 2020-2021 година имахме удоволствието да се срещнем онлайн с четирима успешни мениджъри на асоциации, организации и агенции в областта на сценичните изкуства и творческите индустрии, които споделиха своя опит със студентите ни в области, свързани със стратегическия мениджмънт, творческото предприемачество и приложението на дигиталните технологии в изкуствата:

 

Атанас Маев е икономист по образование и активно се занимава с културен мениджмънт от 2002г. Съ-основател и мениджър е  на първия  център за съвременен танц в България – Derida Dance Center, както и на единственият независим театър с фокус съвременно изкуство – “Сцена Дерида”. Атанас има богат опит в международното партньорство и в  управлението на творчески проекти. Той сподели ценни съвети за стратегическите направления в работата на арт мениджърите с инвеститори, аудитории и партньори, както и аспекти, свързани с управление на творческа организация в условия на турбулентна среда.

 

Кремена Дервенкова е изпълнителен директор на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) – организация и общност от над 300 млади хора – предприемачи и професионалисти в различни сфери на бизнеса. Участвала е в програмата Младите лидери на България в Babson College, САЩ през 2016. Завършила е бакалавър “Маркетинг” и магистър “Международен бизнес на английски език” в УНСС. Кремена сподели със студентите предизвикателствата и проблемите на предприемачеството и стартиращите компании в България, особено в областта на творческите индустрии.

 

Светломира Стоянова е завършила програма МСИИ, както и бакалавърска степен по Театрозвнание и театрален мениджмънт в НАТФИЗ. Работи като външен експерт “Програми и проекти” към Национален Фонд “Култура”. Има професионален опит интереси в областта на неправителствения сектор и съвременните изпълнителски сценични форми. Участвала е в няколко ключови международни форуми. Презентацията на Светломира беше насочена към стратегическите аспекти в развитието на свободната театрална сцена в България.

 

Нели Гомез е Магистър по културен мениджмънт; завършила е музикален бизнес в Института „Требас“ в Монреал, както и курс по професионална квалификация в Института за филмова музика в Ню Йорк. Получила е няколко престижни международни стипендии от Барселона, Москва, Ню Йорк и Залцбург. Нейният професионален опит е в областта на музикалната индустрия в Канада, САЩ и Европа, с акцент върху авторските права, издаването и лицензирането на музикални произведения. Презентацията й беше върху международния музикален пазар в ерата на дигитализацията и новите технологии.

 

До края на зимния семестър студентите ни ще се срещнат и с още двама изявени млади професионалисти с цел да обогатят опита и компетенциите си в актуални клонове на творческите и дигитални индустрии:

 

Aнна Радуловски е основател и изпълнителен директор на WomenTech Network, организация, която свързва жени професионалисти с технологични компании, които поставят равенството и приемствеността на малцинствата на първо място. Анна е създател на Coding Girls, световна неправителствена организация, която помага на момичета и жени да навлезнат в технологичната индустрия и да изградят професионалната си кариера. Ана ще сподели със студентите опита си в стартъп инвестициите и в развитието на бизнес модели.

 

Джорди Матиас е изследовател във Wageningen University and Research в Нидерландия. Научните му интереси са в областта на местното развитие и устойчивия туризъм, свързани с опазването на местната култура и използването на местните ресурси. Магистърската му степен е в областта на туризма, обществото и околната среда, в момента работи по докторската си дисертация. Неговата среща със студентите ще акцентира върху връзката между театъра и туристическия бизнес, ккато и върху картографирането на местните ресурси и стейкхолдъри в стратегическото развитие на творческите организации.