Ново издание на школата “Правилен изговор в 8 урока”, НАТФИЗ

Ново издание на школата “Правилен изговор в 8 урока”, НАТФИЗ

 

Скъпи приятели,

Бихме искали да си поговорим за школа „Правилен изговор в 8 урока“. Тя е създадена към Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), която се явява основен проводник на идеята за възстановяване на литературния български език – избавен от диалектни форми и индивидуални артикулационни проблеми. Популяризирането на идеята, както и осъзнаването, че не артикулираме и не употребяваме правилно родния си език, все по-трудно намира отзвук – всички си мислим, че нашето произношение е най-правилно. НО… Ако се заслушаме по-внимателно, сами ще чуем колко неразбираемо говорят хората около нас, колко усилия трябва да положим, за да ги разберем. Обърнете внимание колко често превключваме телевизионните канали, само защото немарливият говор на участниците ни дразни. Не става дума да потъпчете уникалния говор на района, в който живеете. Става дума за усвояване на умения и навици, които да върнат звучния, красив и емоционално въздействащ български език. Това ще улесни общуването помежду ни. Ще върне красотата на родния ни език и ще повиши качеството на общуване. Искрено се надяваме, всеки един от вас да стане радетел за единен литературен, звучно артикулиран български език.

 

ЩАСТЛИВИ СМЕ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ:

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА ШКОЛА „ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР В 8 УРОКА“, което ще се проведе от 01 до 26 февруари 2021г., всеки понеделник и четвъртък от 19.30 до 21.00 ч.

Записване до 01.02.2021 (понеделник), ДО ОБЯД – МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ.

 

Школата ще се провежда дистанционно, чрез използването на интернет платформата MESSENGER (Faсebook).

 

ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

  1. Не се влияе от епидемични и обществени промени;
  2. Няма да се налага пътуване в задръствания и търсене на паркоместа в платените зони около НАТФИЗ;
  3. Може да се запишете от територията на цялата страна.
  4. При установени от преподавателя проблеми, ще се провеждат и индивидуални занимания в рамките на курса.

Школа „ ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР в 8 УРОКА“ продължава да следва принципите си:

  1. Курсът се провежда от професор доктор Катерина Илкова;
  2. Диагностицират се и се работи, както върху общите, така и върху индивидуалните проблеми, за постигане на ЗВУЧЕН и ОТЧЕТЛИВ ГОВОР.

 

За да се запишете без затруднение,

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Направете банков превод като попълните бланка ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА по следния образец:

– ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“

– IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01

– BIC НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD

– ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ

– СУМА BGN: 120.00

– ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ШКОЛА 8 УРОКА

– ВИД ДОКУМЕНТ: 9

– ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА КУРСИСТА, ЕГН

– НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

  1. Удостоверете плащането, като ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ И БАНКОВОТО БОРДЕРО (сканирано или снимано) НА E-mail: ilkova_theatre@ abv.bg
  2. Станете член на групата “8х5 урока” като:

– Изпратите покана за приятелство във Facebook на Katerina Ilkova (името се изписва на Латиница, а на снимката пише „ГЛАС и ГОВОР“)

– След потвърждение ще бъдете поканени в група „8х6 урока“, чрез която ще осъществяваме бъдещите си контакти.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ САЙТА НА НАТФИЗ, ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА „ГЛАС И ГОВОР“ или се обадете на телефон 0896 65 75 47