Университетът в Гисен (Justus Liebig Giessen) предлага “Виртуална Международна програма” за студенти – Summer Semester 2021 (Deadline February 15th)

Университетът в Гисен (Justus Liebig Giessen) предлага “Виртуална Международна програма” за студенти – Summer Semester 2021 (Deadline February 15th)

 

Университетът в Гисен (Justus Liebig Giessen) предлага “Виртуална Международна програма” за студенти, които искат да се включат. Програмата е безплатна за студенти от училища партньори на Университета в Гисен, а НАТФИЗ е партньор. Участието в програмата е допълнителна възможност и не заменя възможността за евентуален ЕРАЗЪМ обмен.

Студентите могат да избират между един или няколко онлайн семинара и лекции на различни преподаватели от разнообразен каталог. Това им дава възможност едновремнно да присъстват на лекциите в НАТФИЗ и онлайн на лекциите в университета в Гисен. Лекциите ще се провеждат на английски, немски, португалски, испански или украински език. След завършване на онлайн курса/ семинара участниците ще получат академична справка за прекарания курс със съответния брой кредити.

Краен срок за подаване на документите 15 февруари (понеделник) 2021 г.

Курсовете ще започнат в средата на месец април.

За повече информация вижте прикачения файл и www.uni-giessen.de/vip