Изкуствата и околната среда: онлайн лабораторна сесия, модерирана от проф. д-р Лидия Върбанова

Изкуствата и околната среда: онлайн лабораторна сесия, модерирана от проф. д-р Лидия Върбанова

 

Проф. д-р Лидия Върбанова беше поканена за водещ и модератор на лабораторната сесия за съвместно обучение на BIE Network на тема Управление на околната среда в творческите индустрии: проблеми и тенденции, която се състоя на 25 февруари 2021 г.

Оживената дискусия сред 15-те участници – учени , експерти, изследователи и мениджъри в културата от 10 държави (Мексико, Германия, Канада, Ирландия, Гърция, Мозамбик, САЩ, Бразилия и други), акцентира върху силата на изкуството и творците да допринесат за глобалните предизвикателства в областта на околната среда и да станат част от решенията, както на местно, така и на глобално ниво.

 

 

Участниците споделиха практики и идеи за това как могат да се свържат изкуствата и творчеството с управленски действия и инструменти за постигане на екологичен баланс и зелена планета – борба с пластмасовите отпадъци, климатичните промени, въглеродните емисии, замърсяването на въздуха и океаните и много други актуални въпроси с които всички се сблъскваме в съвременния свят. Акцентираха върху политиките за опазване на околната среда, образователните практики, създаването на мрежи и партньорствата и необходимостта от развитие на предприемачески начин на мислене за устойчивост. Участниците споделиха разнообразни примери от управленската практика в изкуствата, изследователски проекти и публикации, инстдументи на културните политики за свързване на изкуствата с екологичните решения. Сесията за съвместно обучение е чудесен начин за установяване на нови контакти с професионалисти от различни краища на света.

Co-learning Lab е ежемесечно онлайн събитие на BIE Network – отворено неформално пространство за споделяне, учене и обмен на идеи по различни теми. Мрежата се стреми да фокусира върху ролята на мениджърите в сектора на изкуствта и култура като междукултурни посредници в контекста на глобализация, интернационализация и глобална миграция. Разгледайте темите на лаборатории и се присъединете: https://managingculture.net/calls/